Nieuws

Eind juni waren er enkele 'spectaculaire' interventies van de Civiele Bescherming.
Sinds 1 juli is er een nieuw icoon verschenen op de app 112 BE. Het gaat over het icoon 'Help - Andere noodnummers', dat is toegevoegd op de tweede pagina van de app naast de '1722'-iconen.
De enquête over geweld en agressie tegen hulpverleners en medisch personeel die werd gelanceerd in april, zou op 15 juni worden afgesloten, maar om iedereen de kans te geven deel te nemen, verlengt VIAS de datum tot 25 juni.
VIAS Institute organiseert een tweede bevraging over geweld bij brandweer, ambulanciers en medisch en verzorgend personeel in ziekenhuizen. Als jij werkt in een van deze beroepen en wil meewerken aan het onderzoek heb je tijd tot 15 juni om de vragenlijst in te vullen.
Op 11 maart 1954 werd het Koninklijk Besluit betreffende het statuut van het Korps voor Burgerlijke Bescherming gepubliceerd. Deze datum is de officiële geboortedatum van de Belgische Civiele Bescherming. Of ze nu beroeps zijn of vrijwilligers, de operationele leden van de Civiele Bescherming komen al 70 jaar de bevolking te hulp.
Na de succesvolle Europese certificering van de Flood Rescue Using Boats module (FRUB) van de Civiele Bescherming in september van 2023 en in het kader van haar bijdragen aan het EU-mechanisme voor Civiele Bescherming (UCPM), heeft de Algemene Directie Civiele Veiligheid een subsidie ontvangen van de Europese Commissie voor de verdere ontwikkeling van deze capaciteit.
Nationaal bureau brandweervrijwilligers
Eind 2023 werd het nationaal bureau van de brandweervrijwilligers opgericht. Het bureau vertegenwoordigt de vrijwillige brandweerlieden op nationaal niveau en zorgt voor de behartiging van hun belangen. Elk zonaal bureau van vrijwilligers stuurt één vertegenwoordiger naar het nationaal bureau.
112-day
Zondag 11 februari was het Europese 112-dag: de dag waarop de operatoren achter het noodnummer in de bloemetjes worden gezet en worden bedankt voor hun onmisbare taak.
catalogue des modules d'intervention de la Protection civile
De catalogus van de interventiemodules van de Civiele Bescherming geeft een overzicht van de middelen die beschikbaar zijn binnen de operationele eenheden.
Op 29 december 2023 werd het “KB Quickwins Opleiding en FGA” (koninklijk besluit van 14 december 2023 tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 april 2014 tot bepaling van administratief statuut van het operationeel personeel van de hulpverleningszones en het koninklijk besluit van 18 november 2015 betreffende de opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten en tot wijziging van diverse koninklijke besluiten) gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Paginas

Abonneren op Nieuws